ഭാവയാമി രഘുരാമം

srirama-pattabhishekam

ഭാവയാമി രഘുരാമം
.
.
■ കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ അതിശ്രേഷ്ടമായ കൃതികളില്‍ ഒന്ന്. രാമായണം മുഴുവന്‍ ഒരു കൃതിയിലാക്കി സാവേരി രാഗത്തില്‍ രൂപക താളത്തില്‍ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാള്‍ ചിട്ടപെടുത്തിയത്. ഏകദേശം 100 ഓളം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പ്രശസ്ത സംഗീതഞ്ജന്‍ ശ്രീ ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യര്‍ ഈ കൃതിയെ ഒരു രാഗമാലിക ആയി മാറ്റി ചിട്ടപ്പെടുത്തി.
ആറു ഖണ്ടികകളുള്ള ഈ കൃതി രാമായണത്തിലെ ആറു കാണ്ഡങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ബാല, അയോധ്യ, ആരണ്യ, കിഷ്കിണ്ട, സുന്ദര, യുദ്ധ, എന്നീ കാണ്ഡങ്ങള്‍ സാവേരി, നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി, ധന്യാസി, മോഹനം, മുഖാരി, പൂര്‍വികല്യാണി, മധ്യമാവതി എന്നീ രാഗങ്ങളിലാക്കി മാറ്റി ചിട്ടപ്പെടുതിയിരിക്കുന്നു.
.
.
■ ഈ കൃതിക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാല്‍ ഓരോ ഖണ്ഡിക കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ രാഗവും സാവേരി രാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു സ്വരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഗ്രഹഭേദം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് (loop back). ഒടുവില്‍ മധ്യമാവതിയില്‍ നിന്ന് സാവേരിയിലേക്ക് ഈ ആറു രാഗങ്ങളിലെ സ്വരങ്ങളിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് ഗംഭീരമാണ്.
.
.
സാവേരി രാഗം
ആരോഹണം : സ രി മ പ ധ സ
അവരോഹണം : സ നി ധ പ മ ഗ രി സ
.
.
■ 15 മത് മേളം മായാമാളവഗൌള ജന്യം. ജനക രാഗത്തോട്‌ സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആരോഹണത്തില്‍ ഗാന്ധാരം നിഷാദം എന്നിവ വര്‍ജ്യം. ഔഡവ സമ്പൂര്‍ണ്ണ രാഗം. അതായതു ആരോഹണത്തില്‍ 5 സ്വരങ്ങളും അവരോഹണത്തില്‍ 7 സ്വരങ്ങളും വരുന്നു. കരുണരസ പ്രധാനമായ ഈ രാഗം പ്രഭാത സമയത്ത് പാടിയാല്‍ കൂടുതല്‍ ശോഭിക്കും. വിശദമായ രാഗലാപനതിനു ഇടം നല്‍കുന്നതിനാല്‍ കച്ചേരികളില്‍ പ്രധാനമായും പാടുന്നു.
.
.
■ ഷഡ്ജം, ശുദ്ധരിഷഭം, അന്തരഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമധ്യമം,പഞ്ചമം, ശുദ്ധധൈവതം,കാകളി നിഷാദം എന്നിവയാണ് സ്വരസ്ഥാനങ്ങള്‍. ധ മ ധ സ , നി ധ മ ഗ രി , എന്നീ പഞ്ചമ വര്‍ജ്യ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഈ രാഗത്തിന്റെ ഭംഗി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. പല്ലവി ശേഷയ്യര്‍ എന്ന സംഗീതജ്ഞന്‍ ഈ രാഗം എട്ടു മണിക്കൂര്‍ ആലപിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഋഷഭം, മധ്യമം, ധൈവതം എന്നിവ ജീവ സ്വരങ്ങളും , മധ്യമം പഞ്ചമം ധൈവതം എന്നീവ ന്യാസ സ്വരങ്ങളും ഷഡ്ജം പഞ്ചമം ധൈവതം എന്നിവ ഗ്രഹ സ്വരങ്ങളുമാണ്. നിഷാദം ദീര്‍ഘമായി പാടാറില്ല. ഋഷഭം ഷഡ്ജത്തിലുംലും ധൈവതം പഞ്ചമത്തിലും തൊട്ട് ചെറിയ ഗമകത്തോടെ പാടുന്നു.
.
.
■ സാവേരിയുടെ ക്രമത്തിലുള്ള ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങള്‍ ഉള്ള
മറ്റു രണ്ടു രാഗങ്ങള്‍ ആണ് ആരഭി (29 ഇല്‍ ജന്യം) യദുകുല കാംബോജി (28 ഇല്‍ ജന്യം) . ഹിന്ദുസ്ഥാനിയില്‍ ജോഗിയ (ഭൈരവ് ഥാട്ട്‌) എന്നത് സാവേരിക്ക് സമാനമായ രാഗമാണ്.
.
.
ജനക സുതാ – രൂപകം – ഗീതം
ത്യാഗരാജരുടെ ഇന്തകന്ന ദാല്‍ പരാദ – ത്രിപുട – ദിവ്യനാമകീര്ത്ത്തനം
തുളസീഗജജ്ജനനി – രൂപകം
കൊത്തവാസല്‍ വെങ്കടരാമയ്യരുടെ സരസൂഡ – ആദി താള വര്‍ണ്ണം
സ്യാമാഷസ്ത്രികളുടെ ദുരുസുഗാ കൃപജൂമി – ആദി
ശങ്കരി ശങ്കരു ചന്ദ്രമുഖി – രൂപകം
ദീക്ഷിതരുടെ ശ്രീ രാജഗോപാല – ആദി
പട്ടണം സുബ്രമണ്യ അയ്യരുടെ എന്ത നേര്‍ചിന – ആദി
മൈസൂര്‍ സദാശിവ റാവു വിന്‍റെ ശ്രീ കാമ കോടി പീടസ്ഥിതെ – ആദി
സ്വാതി തിരുനാളിന്‍റെ ദേവി പാവനെ – ആദി – നവരാത്രി കീര്‍ത്തനം,
ആഞ്ജനേയ – ആദി
ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പിയുടെ പാഹിമാം ത്രിലോകേശ്വരി – ചാപ്പ്
എന്നിവ ഈ രാഗത്തിലെ പ്രധാന കൃതികള്‍ ആണ്.
.
.
■ പ്രശസ്തമായ രാഗം ആണെങ്കിലും സാവേരിയില്‍ അധികം ഗാനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല. ശ്രീ ഉദയഭാനു സംഗീതം നല്‍കിയ യേശുദാസ് ആലപിച്ച ‘ശബരി ഗിരീശ്വര സൗഭാഗ്യ ദായക’ എന്ന അയ്യപ്പഭക്തി ഗാനം ഈ രാഗതിലുള്ളതാണ്.

Advertisements